Tutoal.com

Qëllimi ynë kryesorë është që të përkrahim, edukojmë dhe promovojmë IT potencialin shqiptar, dhe dukshëm të kontribojmë për zhvillimin e teknologjisë informative në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malin të Zi, dhe në të gjitha vendet tjera ku flitet gjuha shqipe.

Tutoal.com, është portal shqiptarë për teknologji informative, i cili me konceptin, punën dhe dizajnin dukshëm dallohet nga portalet tjera në ueb hapësirën shqiptare, duke i pranuar dhe përdorur zgjidhjet më të reja digjitale për të promovuar IT përmbajtje sa më të mirë.

Qëllimi i portalit tonë, është që të ju mundëson vizitorëve:

 • Të njoftohen me botën e Teknologjisë informative.
 • Të informohen në mënyrë të rregullt dhe të përditëshme me IT lajme nga bota dhe vendi.
 • Të qasen në materiale edukative dhe tema te ndryshme
 • Të shikojnë video për teknologji dhe zhvillimin e tyre
 • Të mësojnë se si të përdorin IT produktet dhe të bëjnë përzgjedhjen e vërtetë për nevojat e tyre.
 • Desktop web Vs Mobile Web

  Mobile Web has been become a need for website and Developments .Read Full Article

  iPhone App Development Company in India

  Mobilemerit.com is a leading iPhone app development company in IndiaRead Full Article

  Desktop web Vs Mobile Web

  Hosting Watcher is a new web hosting comparison website that has a simple and straight forward layout so that you can easily find the information you need.Read Full Article

  Make money with your smartphone

  Make money with your smartphone, that used to be just an idea, something that just didn't register with the inside the box crowd.Read Full Article

  Site Index

   

  ©www.iphonepilot.com. All Rights Reserved..       Site map